1956-os forradalom és szabadságharc katonai áldozatai

Az adatbázis, amelynek alapját Horváth Miklós és Tulipán Éva Keresztutak. Magyar Néphadsereg 1956 című kiadványának táblázatai jelentik, a Magyar Néphadsereg azon katonáinak jelenleg rendelkezésre álló adatait tartalmazza, akik az 1956-os a forradalom és szabadságharc eseményei következtében vesztették életüket.

A 2006-ban elvégzett kutatás elsődleges forrását a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattárában található személyi anyagok alkották. Az eredményeket korábbi kiadványok és kéziratos feldolgozások adataival, egyéb könyvészeti forrásokkal és levéltári dokumentumokkal, a budapesti és vidéki 1956-57-es halotti anyakönyvek bejegyzéseivel, és a budapesti temetők adataival vetettük össze. A könyv publikálása óta további levéltári források kerültek elő, az adatbázisban az ezekből származó új adatokat is feltüntettük.

A kutatás során összesen közel háromszáz halálesetet vizsgáltunk meg, az adatbázisban azonban ennél kevesebb név szerepel. Ennek oka egyrészt, hogy több esetben nem álltak rendelkezésre megfelelő információk. Másrészt az, hogy ebben az összesítésben nem szerepelnek az öngyilkosság vagy baleset következtében elhunyt, illetve az ismeretlen katonák (adataikat a nyomtatott kiadványban külön táblázatba rendeztük). Az adatbázis így valamivel több, mint 230 a Magyar Néphadsereg kötelékében szolgáló katona adatait tartalmazza, akik a forradalom és szabadságharc eseményei következtében vesztették életüket.

A térinformatikai adatbázis részletes leírása és elkészítésének módszertani háttere egy hamarosan megjelenő tanulmányban olvasható majd.

Az adatbázis a rendelkezésre álló források jellege miatt sem lehet teljes, az abban szereplő adatok több esetben pontosításra szorulhatnak. Az ezzel kapcsolatos észrevételeket, esetleges kiegészítő információkat köszönettel veszzük.

Tulipán Éva, történész kutató, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Timár Gábor (ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék)

Halálesetek minősítései
SZH a haláleset 1990 előtti minősítése: szolgálati halott
EH ellenforradalmi halott
NSZH nem szolgálati halott
NE nincs elbírálva
HH a haláleset 1990 előtti minősítése: hősi halott

 

Rétegek

Szűkítés

Haláleset dátuma: és között

Keresés névre: