Régi Magyar Könyvtár

Tovább az adatbázishoz

Ismertető

Szabó Károly (1824-1890) 1879-ben indította el korszakos bibliográfiáját, a Régi Magyar Könyvtárt, amelyben az 1711 előtt megjelent magyar vonatkozású művek könyvészeti leírását készítette el, gyűjtötte össze. Az I. kötet 1793 tétele a magyar nyelvű kiadványokat sorolja fel, a lehető legnagyobb alapossággal. Az adatbázis az RMK I. kötetében szereplő tételek közül az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen), valamint a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjeményeinek Nagykönyvtára tulajdonában lévő 1280 kötetet tartalmazza, egyrészt a bibliográfiai rekordokat, másrészt a digitalizált oldalakat.