386 találat (0,610 másodperc)

Találatok

 • Könyvtár Petőfi Népe, 1973. június (28. évfolyam, 126-151. szám)
  1. 1973-06-28 / 149. szám
  a bajai BÁCSKA Bútoripari Vállalat szép és korszerű bátorai Csöpi [...] Vállalatból lét rejött a mai BÁCSKA Bútoripari Vállalat A Bajai Bútor és Faipari [...] csak bajai üzemegységeket ma­gába foglaló BÁCSKA Bútoripari Vállalat 1967 ben hosszútávú fejlesztési tervet [...] vagyis keve­sebb munkaerővel változatlan A BÁCSKA Bútoripari Vál­lalat üzemei Baján három he­lyen működnek
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1981. február (36. évfolyam, 27-50. szám)
  2. 1981-02-04 / 29. szám
  [...] TIT 4 oldal A BÁCSKA BÚTORIPARI VÁLLALAT KEZDEMÉNYEZÉSE Stílbútorgyártás nagyüzemi módszerekkel A [...] a tevékenység jövedelmezőségének fokozása A bajai bútoripari vállalat dol­gozói először 1976 [...] mint azt Kabdebó Péter a Bács­ka Bútoripari Vállalat igazgatója 1 mondta [...] Minisztérium hasznosításra át­adja majd más bútoripari válla­latoknak is A bajai vállalat igazgatója ar ról tájékoztatott hogy [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1982. január (37. évfolyam, 1-26. szám)
  3. 1982-01-20 / 16. szám
  [...] KÖVETÉSÉVEL Növeli tőkés exportját a Bácska Bútoripari Vállalat Innovációnak nevezik a gazdasági szakemberek [...] első esztendejében ért véget a bajai Bácska Bútor­ipari Vállalatnál Megújulásról van szó ami kiterjedt [...] lehetővé tevő jö­vedelmet A Bácska Bútoripari Vállalat a kisebb cégek közé tartozik [...] elegendő megrendeléssel A Bácska Bútoripari Vállalat az árbevételét kereskedelmi te­vékenységgel is [...]
 • Könyvtár Kaszás Marianne: A magyarországi közlevéltárak iratgyarapodása 1998-ban (Budapest, 1999)
  4. ÁLTALÁNOS KÖZ LEVÉLTÁRAK (területi levéltárak) (14. oldal)
  [...] 4 30 6 XXIX 40 Bajai Bácska Bútoripari Vállalat Central Bácska Bútoripari Rt 1952 1995 1 36 [...] Mezőgazdasági Szövetkezeti Gépi Adatfeldolgozó Közös Vállalat iratai 1969 1994 1 38 [...]
 • Könyvtár Dunántúli Napló, 1983. július (40. évfolyam, 180-210. szám)
  5. 1983-07-25 / 204. szám
  [...] Ezzel tűntek fel számomra a Bácska Bútor­ipari Vállalat Baján készülő bútorai melyeknek előállításáról műhelytit­kaikról [...] importtal kerül a gyárhoz A Bácska Bútoripari Vállalat 1979 ig tulajdonképpen alig különbözött [...] vissza mint ezé a három bácskai városé Szabadka Zombor Baja Sőt [...] a hazai vevőkre is A bajai vállalat tehát kínálja a vevő vásárolná [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1979. november (34. évfolyam, 256-280. szám)
  6. 1979-11-16 / 268. szám
  [...] a 2 oldalon Kezdeményezés a Bácska Bútoripari Vállalatnál A népgazdaság egyensúlyi hely­zetének javításához [...] jó kezdeményezése szűkebb hazánk­ban a Bácska Bútoripari Válla­lat kooperációs szerződése a Ma­gyarországról legtöbb [...] Möbel céggel A bajai székhelyű Bácska Bú­toripari Vállalat a tárcaipar kis vállalatai közé [...] új típu­sú kapcsolatot létesített a Bács­ka Bútoripari Vállalat Ennek a lényege [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1978. október (33. évfolyam, 232-257. szám)
  7. 1978-10-08 / 238. szám
  [...] vi­tatta meg A bajai székhelyű Bácska Bútor­ipari Vállalat tevékenységéről Bácskai Már­ton igazgató az [...] S Az elmaradt fejlesztés A Bácska Bútoripari Vállalat 12 évvel ezelőtt alakult [...] sor került de csak a Bácska Bútoripari Válla­latnál nagyobb üzemekben A bajai cég [...] is Felszólalásából megtudhattuk hogy a Bácska Bútoripari Vállalat fejlesztésihitel kérelmét már jó­Piacok [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1975. július (30. évfolyam, 152-178. szám)
  8. 1975-07-09 / 159. szám
  [...] folyó áradása mialt ve­szélyeztetett területekről Baja térségében a nyári gátak 8 [...] keretében megvalósításra ke­rülő fejlesztésekre A Bácska Bú­toripari Vállalat is nyújtott be erre pályázatot [...] tárca szakem­berei megállapították hogy a ba­jai vállalat igen jó adottságok­kal rendelkezik a [...] érdeklődés A miniszterhelyettes szerint a Bácska Bútoripari Vállalat pá­lyázata máris kedvező fogadta­tásra talált [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1976. október (31. évfolyam, 232-258. szám)
  9. 1976-10-01 / 232. szám
  [...] milyen eredményekről adhatnak számot A Bácska Bútoripari Vállalat szálloda­garnitúrája a kiállításon Jobb oldali [...] fogadta a BNV kö­zönsége a bajai Bácska Bútor­ipari Vállalat ízléses szálloda garnitúráját is Vadász [...] je­lennek meg a bútorüzletekben A Bácska Bútoripari Vállalat valamint az Első Bútoripari Egyesülés az Otthon 77 kiállítá­son [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám)
  10. 1981-11-26 / 277. szám
  [...] millió forint nyeresé­get hoz A Bácska Bútoripari Vállalat 5 5 a két kis [...] önálló a Fi­nomposztó és a Bácska Bittoripari Vállalat A textiliparnak az előb­bi cég [...] kooperációs üz­letekkel szerezte be A Bácska Bútoripari Vállalat eredetileg tanácsi irányítású cég volt [...] mennyiségben Textil és konfekcióipar A Bajai Finomposztó Vállalat a város legrégibb [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1977. január (32. évfolyam, 1-25. szám)
  11. 1977-01-09 / 7. szám
  [...] való Pásztor Zoltán felvételelj A Bácska Bútoripari Vállalatnál készülő szekrények lemezeit ilyen gépeken csiszoljak A vállalat ez évben törekszik termékeinek exportálására [...] bútort egymillió forint értékben A Bácska Bútoripari Vállalat 1976 ban a tervezettnél 1 [...] ván folya­matban Munkaerőpótlás gépesítéssel A Bajai Bácska Bútoripari Vállalat erre az évre mintegy 100 [...]
 • Könyvtár Tolna Megyei Népújság, 1982. június (32. évfolyam, 126-151. szám)
  12. 1982-06-25 / 147. szám
  [...] varrónőt és udvari munkást fel­veszünk Bútoripari Vállalat Székszárd Epreskert u 5 492 [...] otthonát keresse fel a SZEKSZÁRDI BÚTORIPARI VÁLLALAT MÁRKABOLTJÁT ÖN A HELYSZÍNEN KIVÁLASZTJA [...] megtalálja a Pécsi és a Bácska Bú­toripari Vállalatok szekrénysorait Nyitva naponta 8 órától [...] órától 13 00 óráig Szekszárdi Bútoripari Vállalat Székszárd Epreskert u 5 543 [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1972. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)
  13. 1972-09-10 / 214. szám
  [...] or­szágos növekedési ütemet Üj tanácsi vállalat létreho­zása nem szerepelt a terv­ben [...] Bács Kiskun megyei Drótfonatgyártó a Bácska Bútoripari a Kalocsai Fém és Villamosipari [...] versenyké­pes maradjon az ország nagyobb vállalatai mellett is A szűkös beruházási [...] támogatással gépkocsiszervizt épít Fo­lyamatban van Baján a Bácska Bútoripari Vállalat központi telephelyének re­konstrukciója A tanácsi [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1981. július (36. évfolyam, 152-178. szám)
  14. 1981-07-17 / 166. szám
  [...] üzem termelése fejleszté­séhez így a bajai Bácska Bútor­ipari Vállalat is Az idei első fél­évi [...] volt az első félévben A Bácska Bútor­ipari Vállalat a létrehozott eu rópái [...] pedig annál alacso­nyabb árú A Bácska Bútoripari Vállalat az export növelésére kö­telezte [...] bérezés növekvő export a Bácska Bútoripari Vállalatnál em téma Az otthonosság természetes­ségével [...]
 • Könyvtár Tolna Megyei Népújság, 1982. augusztus (32. évfolyam, 179-203. szám)
  15. 1982-08-06 / 183. szám
  [...] anyagkönyvelőt felveszünk Gyakorlat­tal rendelkezők előny­ben Bútoripari Vállalat Szekszárd Epreskert u 5 67 [...] otthonát keresse fel a SZEKSZÁRDI BÚTORIPARI VÁLLALAT MÁRKABOLTJÁT ON A HELYSZÍNEN KIVÁLASZTJA [...] megtalálja a Pécsi és a Bácska Bú­toripari Vállalatok szekrénysorait Nyitva naponta 8 órától [...] órától 13 00 óráig Szekszárdi Bútoripari Vállalat Szekszárd Epreskert u 5 4 [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1977. június (32. évfolyam, 127-152. szám)
  16. 1977-06-01 / 127. szám
  [...] A DÉLMAGYARORSZÁGI Áramszol­gáltató Vállalat értesíti Baja város la­kosságát hogy a Baja [...] A DÉLALFÖLDI Gázgyártó és Szol­gáltató Vállalat Bajai Gázmű Üzem­egysége felvételre keres tervező [...] Gesualdo összes madri­gáljai V kötet BÁCSKA Bútoripari Vállalat felvétel­re keres faipari technikust bútorasz­talos [...] faipari gép­munkásokat valamint segédmunkáso­kat Jelentkezés Bácska Bútoripari Vállalat üzemgazdasági osztályán Baja Duna part [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1980. május (35. évfolyam, 101-126. szám)
  17. 1980-05-29 / 124. szám
  [...] MÉGIS HÁTRÁNYBAN VANNAK Exportnövelés a Bácska Bútoripari Vállalatnál A nagy termelékenységű furnér élragasztógéppel [...] kezdhették volna a tá­jékoztatást a bajai Bácska Bútor­ipari Vállalat vezetői amikor á napokban arról [...] Irány a magasabb igények A bajai vállalat kollektívája először 1977 ben [...] helyett évente ad szak­munkástanulókat a bútoripari vállalatnak Ez azért lényeges mert a [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1977. május (32. évfolyam, 101-126. szám)
  18. 1977-05-25 / 121. szám
  [...] 23 tól 28 ig A bajai Bácska áruházban tálalóeszközök evőeszközök MIDIPRESS kávéfőzési [...] Korhánközi út 5 SZ 1934 BÁCSKA Bútoripari Vállalat felvétel­re keres faipari technikust bútorasz­talos [...] gép munkásokat valamint segédmunkáso­kat Jelentkezés Bácska Bútoripari Vállalat üzemgazdasági osztályán Baja Duna part Átrakódé u 9 [...]
 • Könyvtár Petőfi Népe, 1973. április (28. évfolyam, 77-100. szám)
  19. 1973-04-29 / 99. szám
  [...] délvidék egyik legszebb áruháza A bajai nagyáruházban minden vásárló megtalálhatja amire [...] itt százmillió forintért vá­sároltak a Baja és a környéke lakói A [...] is kínálnak Örömmel vásároljuk a Bajai Bácska Bútoripari Vállalat ké­szítményeit melynek árusítása nemrég kezdődött [...] beszerzése­ket végeztek Kapcsolatuk van a Bajai Finomposztó Vállalattal a Férfifehérneműgyárral az Új pesti [...]
 • Könyvtár Dunántúli Napló, 1983. február (40. évfolyam, 31-58. szám)
  20. 1983-02-13 / 43. szám
  [...] gazdasági társulás célja hogy a bútoripari kapacitáso­kat jobban kihasználják szer vezettebbé [...] a Veszprémi Balaton Bú­torgyár a Bajai Bácska Bútor­ipari Vállalat a Győri Cardo Bútorgyár a [...] az eszéki védők hárítanak Tegnap Baján két találko­zóval megkezdődött a XXVI [...] követően a Vojvodina és a Baja labdarugói léptek pá­lyára A vendéglátók [...]