A projekt megvalósítója: Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete

A megvalósítás éve: 2015–2016

Helyszín: Budapest, Piarista központ (1052 Budapest, Piarista köz 1.)

NKA támogatás összege: 1 550 000 Ft

A projekt leírása:

A magyarországi egyházi levéltárakat érintő digitális kihívások közül az egyik legfeltűnőbb az internetes hálózaton keresztül kereshető nyilvános katalógusok, segédletek (OPAC) csekély száma.

A projekt célja ezért az volt, hogy egy olyan internetes szolgáltatást hozzunk létre, amely az együttműködő egyházi levéltárak segédleteit (iratleírásait) teszi elérhetővé és közösen kereshetővé. Az adatbázis az Arca nevet kapta, amely fölidézi az archivum (levéltár) és catalogus (jegyzék) szavakat, valamint utal Noé bárkájának latin nevére, amelyet a régi tudományosságban gyakran használtak tudományos gyűjtemények megnevezésére. Működését az Access to Memory (AtoM) ingyenes, nyílt forráskódú szoftvert biztosítja, amelynek fejlesztését kezdetben a Nemzetközi Levéltári Tanács (ICA) támogatta, és az általa kiadott szabványokon alapul. A projekt során szorosan együttműködtünk a Magyar Főiskolai Levéltári Szövetséggel (MFLSz), amely egy hasonló szolgáltatás (UnivA) fölállításán dolgozott. A megvalósítás során négy feladatot kellett megoldanunk:

  1. Az AtoM szoftver magyar kezelőfelületének elkészítése. Az AtoM kezdettől fogva nemzetközi célokra készült, többnyelvű kezelőfelülettel. Fejlesztője, a kanadai Artefactual cég a kezelőfelület fordítására külön projektet hozott létre a Transifex internetes platformon. Ezen dolgozott projektünk fordító csapata is (Acél Róbert, Baranyai Borbála, Koltai András, Mátyás Zoltán, ifj. Szabadi István), amely 2015 januárja és márciusa végezte az AtoM 2.1 közel teljes fordítását (néhány olyan elemet hagytunk ki, amely a magyar gyakorlatban nem használatos). A fordítás sorsát azóta is nyomon követjük, és a szoftver új változataihoz illeszkedve bővítjük.
  2. Az AtoM szoftvert működtető webszerver a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szerverparkjában került elhelyezésre. Magyar nyelvű felülettel 2015. július 17-től működött. Beszerzését, telepítését és konfigurálását  az Intracomp Bt. (Kovács Mihály, Kiss Benedek) végezte. Az Arca adatbázis bemutatására először 2015. július 2-án került sor Veszprémben a MELTE éves vándorgyűlésén (ekkor még csak az angol nyelvű felülettel), másodszor pedig 2015. augusztus 26-án, a Magyar Főiskolai Levéltári Szövetség vándorgyűlésén, Keszthelyen.
  3. Az egyházi levéltárosok képzése. Projektünket kezdettől fogva úgy terveztük, hogy annak a képzés is része legyen. Az MFLSz és a MELTE 2015 őszén két közös képzési napot is tartott, Budapesten (Piarista Gimnázium) illetve Győrben (Hittudományi Főiskola). Ezeken részben az AtoM alapszintű használatát, részben pedig szokványos irodai formátumokból történő importálás módszereit lehetett elsajátítani, illetve interaktív módon kipróbálni. Ezekről egyébként segédoldalak is készültek az arca.melte.hu oldalra.
  4. Az adatbázis feltöltése adatokkal 2015 júliusában kezdődött meg. Az első lépcsőben fölkerültek a összes magyarországi egyházi levéltárak intézményi alapadatai, majd 2015 végére pedig 12 levéltár 3680 levéltári egységének leírása. Ezek elsősorban törzskönyvi adatok, amely nemcsak a szorosan vett fondjegyzék adatait jelenti, hanem az iratképzők leírását is. Az adatok részben a levéltárak maguk töltötték föl, részben pedig Koltai András és Kollár Levente konvertálta a levéltárak részéről átadott  adatfájlokból.

Jellemző adatok: Adatmennyiség: 49 levéltár, 1366 iratképző, 3759 levéltári leírás>

Fényképek: 3 db fotó

A projekthez kapcsolódó, a továbblépést lehetővé tevő link(ek):

https://melte.hu

https://arca.melte.hu