1. "Egy a múltunk – őrizzük egyazonképp a jövőnek!" Egyházi és határon túli magyar levéltárosok mesterkurzusa
 2. A Pannonhalmi Főapátsági Levéltár középkori állományának restaurálása
 3. Szlovén–magyar ifjúsági Nemzetközi Levéltári Kutatótábor
 4. Zalai honvédek a második világháborúban. Magániratok (naplók, levelek, visszaemlékezések) és fényképek gyűjtése, feldolgozása és kiadása (dokumentumkötetek elkészítése és megjelentetése) a nagykanizsai 9. önálló gyalogdandár, illetve 9. könnyű hadosztály történetéről, 1939–1945
 5. Az Esterházy család cseszneki ága levéltárának feltárása és rendezése a Szlovák Nemzeti Levéltárban (Pozsony)
 6. Mikrofilmező műhely jobb kihasználása érdekében nyersanyag és vegyszerek vásárlása
 7. A Rijekában található Governato politico di Fiume (Fiumei és magyar-horvát tengerparti királyikormányzó iratai = Kormányzósági iratok) és a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság iratainak feltárása, rendezése
 8. Vallás–Identitás–Történelem: a levéltár-pedagógia tartalmi és módszertani megújításának lehetőségei
 9. Kulturális örökségünk gyarapítása: Iratvásárlás
 10. Dualizmus Nógrádban – Levéltári Nap
 11. Esztergom város és vármegye történetének bemutatása 1895-1914, időszaki kiállítás és levéltári órák
 12. Levéltári Nap
 13. Veszélyeztetett iratok (címeres nemeslevelek) restaurálása
 14. Bihar és Hajdú vármegyék és Hajdú-Bihar megye közigazgatási beosztásának története 1552-től napjainkig- időszaki kiállítás és elektronikus kiadvány
 15. Az MNL Fejér Megyei Levéltárának közönségszolgáltatási terek – kutatóterem, kiállítótér, előadótermek – látogatóbarát fejlesztése
 16. A sikabonyi Angyal család (és a rokoncsaládok) iratainak  megvásárlása
 17. Békés megye 1882–1885 között készült kataszteri térképeinek georeferálása, adatbázis készítés, elektronikus közzététele
 18. Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei I. 1569-1578
 19. Nyitott Levéltárak programsorozat
 20. Hungaricana fejlesztés és Budapest időgép
 21. Egyházi levéltárak közös nyilvántartásának megvalósítása AtoM szoftver segítségével
 22. Levéltári tömörraktár telepítése
 23. A Betekintő online folyóirat támogatása