A projekt megvalósítója:

  • Informatikai és Könyvtári Szövetség
  • Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
  • Megyei Könyvtárak
  • Csatlakozó könyvtárak

A megvalósítás éve: 2006–2017. év

NKA támogatás összege: 545 003 538 Ft

A projekt leírása: 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség az egyes intézmények tevékenységét közös gondolkodással, egységre törekvő koordinációs szerepével, együttes projektek forrásainak megteremtésével tudta és tudja támogatni. Ennek köszönhetően 2006-tól összehangolt, egységes koncepció alapján kerül sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire. Az évente változó, de egymásra épülő tematika, a különböző korosztályok eltérő igényeire és érdeklődésére, a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette a szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatává ezeket az októberi napokat.

2006 – KÖNYVTÁRAK ÖSSZEFOGÁSA A TÁRSADALOMÉRT

A könyvtárba mentem, gyere utánam!

2007 – NAGY OLVASHOW

Találkozzunk a könyvtárban!

2008 – ORSZÁGOS TINI KÖNYVTÁRI NAPOK

Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!

2009 – ORSZÁGOS NAGYI KÖNYVTÁRI NAPOK

Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon lehet!

2010 – ORSZÁGOS CSALÁDI KÖNYVTÁRI NAPOK

Olvasni érdemes!

2011 – KÖNYVTÁRAK ÖSSZEFOGÁSA A TUDÁSÉRT

Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!

2012 – KÖNYVTÁRAK AZ AKTÍV IDŐSÖDÉSÉRT

Idős korban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban!

2013 – KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT

2014 – TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!

2015 – NAGY KÖNYVTÁRI SHOW

Könyvtárba mentem! Gyere utánam!

2016 – NAGY KÖNYVTÁRI BEAVATÁS

2017 – CSAK TISZTA FORRÁSBÓL

Az Országos Könyvtári Napok projektötletét éveken keresztül a Katona József Könyvtár csapata adta. Ők vállalkoztak évről évre a program országos koordinálására, a teljes körű promóciós anyag kitalálására, megvalósítására, a központi portál (osszefogas.kjmk.hu) működtetésére. Forgatókönyvekkel, játékleírásokkal, aktuális információkkal, módszertani ajánlásokkal, személyes konzultációval segítették a programban résztvevő könyvtárakat.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetségkoordinálása adja azt a közös keretet, amit a könyvtárak rendkívül gazdag helyi eseményekkel töltenek meg változatos kínálatot biztosítva.  A könyvtáros szakma teljesen új szervezési lehetőségként használta ki a virtuális világot az országos összefogásra. Miközben mindenki a közös cél megvalósításáért tevékenykedett, aközben a legkisebb település is törekedett a helyi sajátosságok megjelenítésére, a helyi érdeklődés felkeltésére. Arculatában is teljes egységet mutatott a több ezer könyvár a központi promóciós anyagoknak köszönhetően.

Minden évben kiemelt figyelmet fordítottak az országos és helyi médiák a programok bemutatására, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítésére, igyekeztek felvillantani a könyvtárak új törekvéseit.

Az indulás évében még regionálisan szerveződő program rövidesen több száz, majd több ezer könyvtár bekapcsolódásával folytatódott.

Az utolsó években ugrásszerűen megnövekedett csatlakozó könyvtárak száma nagyon jól példázza a kistelepülési könyvtárellátás átalakulását, a megyei szinten működő Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer egyre szervezettebb jelenlétét. 2015-ben már két és félezer kistelepülés tagja a KSZR-nek, így az ő szervezettségük a megyei könyvtárak támogatásának köszönhető, mint ahogy a többi könyvtár tevékenységének összehangolása is.

Az Összefogás 12 esztendeje alatt 51.069 programot szerveztek a könyvtárak, amelyek iránt2.218.493 fő érdeklődött a regisztráció alapján.

Az Országos Könyvtári Napok záró eseménye minden évben a Könyves Vasárnap, amikor több száz könyvtár, programok sokaságával várja a lakosságot a legkisebbektől a nagyikig. A rendkívüli nyitvatartást megszerették, és mindig várják az emberek. Ilyenkor a megszokott szolgáltatások mellett általában „minden van, ami máskor nincs”: zenés könyvtárnyitók, beiratkozási akciók, kreatív játékok, érdekes találkozások, koncertek, táncházak, társas együttlétek.

Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy az „Összefogás” úgy tartalmában, logisztikájában, mint szervezettségében, dokumentálásában, promotálásában, a könyvtárak egyidejű cselekvésében ilyen nagyságrendben nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi mezőnyben is egyedülálló. 12 év alatt nagymértékben hozzájárult a könyvtárak megújulásához, innovációjához, az együttgondolkodás, együttműködés, a közös és egyéni felelősségvállalás tapasztalatainak megszerzéséhez, a közös sikerek örömeinek megéléséhez.