Buda és Pest tanácsülési jegyzőkönyvei

Tovább a Levéltári iratgyűjtemények oldalra

Ismertető

Buda város tanácsa 1687–1831 és 1860–1872 között, valamint Pest város tanácsa 1688–1873 között tartott tanácsüléseinek zömében német, kisebb részben pedig latin nyelven írott digitalizált jegyzőkönyveit tartalmazza. Az 1703 és 1711. évi privilégiumok értelmében a két várost a belső tanács kormányozta. Ennek élén Budán a polgármester, Pesten eleinte a bíró, majd 1773-tól szintén polgármester állt, tagjai pedig életfogytiglan választott tanácsnokok voltak. A tanács eleinte csak ritkábban, 1767-től hetente háromszor, a 19. században pedig szinte naponta tartott üléseket, amelyeken a város életét érintő minden fontos ügyet megtárgyaltak: a felsőbb hatóságoktól érkezett rendeletektől kezdve törvényszéki tárgyakat, új polgárok, végrendeletek felvételét, bírói végrehajtásokat, telekhivatali ügyeket stb. Kezdetben csak a legfontosabb ügyekről készültek feljegyzések, majd a 18. század végétől valamennyi előterjesztést írásba foglalták elintézésükkel együtt. Ennek megfelelően ez az irategyüttes az egyik legfontosabb dokumentuma a város történetének, szinte naprakész információkat adva a város politikai és gazdasági életéről. Az adatbázisban egyelőre városonként és az ülésdátum szerint lehet keresni, a jegyzőkönyvek digitális felvételei az egyes dátumok rekordjainál érhetők el.